Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Vài nét về Công ty


          




   eteco® eservice software - VIETNAM được thành lập trên nền tảng đội ngũ nhân sự core có trên 10 năm kinh nghiệm triển khai các hệ thống Thuế điện tử, Hải quan điện tử, Bảo hiểm điện tử, Chữ ký điện tử và các giải pháp ứng dụng quản trị thông minh khác cho mạng lưới doanh nghiệp rộng lớn khắp cả nước. Lấy nền tảng các dịch vụ eservice làm chủ đạo, cùng với sự am hiểu thị trường GO-MASS trong lĩnh vực CNTT đối với dịch vụ Hành chính công và nhiều năm đồng hành cùng các doanh nghiệp,chúng tôi thấu hiểu rằng ngoài việc phải cung cấp một giải pháp phần mềm đáp ứng chuẩn mực do Ngành thuế đặt ra, đáp ứng mọi yêu cầu về nghiệp vụ Hoá đơn, thì các Doanh nghiệp rất cần một dịch vụ hỗ trợ và tư vấn khách hàng nhanh chóng, hiệu quả, chuyên nghiệp và am hiểu nghiệp vụ để có thể tư vấn chính xác, kịp thời trong suốt quá trình sử dụng. Vì vậy, chúng tôi không ngừng học hỏi, hoàn thiện về kinh nghiệm, đội ngũ và tự tin mang đến một dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, chuyên nghiệp 24/7 tại bất kỳ thời điểm nào doanh nghiệp gặp khó khăn vướng mắc.