Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Giới thiệu phần mềm hóa đơn điện tử eHoadon24G®


          Hoá đơn điện tử eHoadon24G® được xây dựng dựa trên thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 3 năm 2011 V/v “Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

Phần tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập hoá đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ, … theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế.

         Việc sử dụng hoá đơn điện tử eHoadon24G®  mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn.


      Sau khi hóa xuất hoá đơn điện tử, doanh nghiệp thực hiện chuyển hóa đơn điện tử đến khách hàng bằng phương tiện điện tử như: internet, email, SMS.., hoặc doanh nghiệp có thể in hóa đơn điện tử chuyển đổi và gửi cho khách hàng thông qua đường bưu điện khi khách hàng yêu cầu.

         Những ưu điểm chính của hoá đơn điện tử eHoadon24G®: